Overzicht nieuws

Het btw-tarief voor de sloop en heropbouw van een woning blijft op 6 procent voor particulieren

Koop je (als natuurlijk persoon) een woning en beslis je om de woning af te breken en een nieuwbouwwoning in de plaats te zetten met een maximale oppervlakte van 200 vierkante meter, dan betaal je 6% btw. Deze btw-regeling is vanaf januari 2024 permanent voor gans België. Voorheen was deze regel enkel permanent voor 32 centrumsteden. Koop je een sloop- en heropbouwwoning via een sleutel-op-de-deurbedrijf, een projectontwikkelaar of als investeerder, dan betaal je vanaf januari 2024 terug 21% btw.

Dit verlaagde tarief is van kracht sinds 2021 en is bedoeld om de renovatie en heropbouw van oude woningen te stimuleren. Het tarief geldt voor woningen die minstens vijf jaar oud zijn en die volledig worden afgebroken en heropgebouwd. Hierdoor kunnen particuliere eigenaars genieten van een gunstiger btw-tarief voor dergelijke renovatieprojecten. Maar dat geldt niet voor wie met een bouwpromotor in zee gaat, want daar wordt de btw weer opgetrokken naar 21 procent.

Voor veel mensen is het financieel onhaalbaar om een oud huis aan te kopen, het te slopen en vervolgens een nieuw huis te bouwen, gezien de aanzienlijke kosten die hiermee gepaard gaan. Met name jonge koppels beschikken zelden over het budget van bijvoorbeeld 800.000 euro dat hiervoor nodig is. Daarom verwachten wij dat particuliere eigenaren zich nauwelijks zullen wagen aan dergelijke projecten onder de huidige regeling.

Het verlaagde btw-tarief kan beter beschikbaar worden gehouden voor bouwpromotoren. Op die manier kunnen zij verouderde woningen vervangen door energiezuinige nieuwbouw, die betaalbaarder is voor de gewone bevolking. Dit zou de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel beter kunnen dienen en de drempel voor gewone mensen om te investeren in energiezuinige woningen verlagen.