Overzicht nieuws

"Vlaams kotlabel"

Vanaf januari 2024 zal er in Vlaanderen één uniform keurmerk voor alle studentenkamers komen, genaamd het "Vlaams kotlabel." Dit initiatief heeft tot doel meer transparantie en kwaliteit te bieden aan studentenhuisvesting.
1ste paragraaf

Uniformiteit over heel Vlaanderen

Tot nu toe konden steden en hoger onderwijsinstellingen zelf beslissen of ze een kotlabel wilden invoeren en welke voorwaarden ze daarbij hanteerden. Hierdoor ontstond er verwarring en onduidelijkheid voor zowel studenten, verhuurders als universiteiten.

Het nieuwe Vlaamse kotlabel zal vanaf begin 2024 van kracht zijn, zodat ouders en studenten hiermee rekening kunnen houden bij het zoeken naar een studentenkamer voor het academiejaar 2024 - 2025.

Het Vlaamse kotlabel zal drie belangrijke parameters omvatten:

  • Woningkwaliteit: De staat van het studentenverblijf wordt beoordeeld om te zorgen voor een goede leefomgeving voor studenten.
  • Brandveiligheid: Er wordt gecontroleerd of de accommodatie voldoet aan de vereiste brandveiligheidsnormen.
  • Een stedenbouwkundige vergunning: Het pand moet over de juiste vergunningen beschikken.

Het keurmerk zal worden toegekend door lokale overheden, die ook verantwoordelijk zullen zijn voor de controle en handhaving van het label.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een digitale versie van het label via het VLOK, het Vlaams Loket Woningkwaliteit. Dit platform zal alle informatie over gekwalificeerde studentenkamers transparant en toegankelijk maken, zodat studenten eenvoudig kwalitatieve kamers kunnen vinden op een kaart van Vlaanderen.
Het Vlaamse kotlabel zal ook fysiek zichtbaar zijn aan het studentenverblijf, zodat huurders het keurmerk kunnen herkennen. Verhuurders krijgen vanaf 2024 ook de mogelijkheid om zelf een kotlabel aan te vragen via het VLOK.

Daarnaast wordt er een meldingsplicht ingevoerd voor verhuurders van studentenkamers. Dit betekent dat verhuurders verplicht zullen zijn om te melden dat ze kamers verhuren, waardoor lokale autoriteiten systematische controles kunnen uitvoeren. Dit zal bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de studentenhuisvesting en zorgen voor een beter overzicht van het aanbod.