Overzicht nieuws

Wat doet een rentmeester?

Een rentmeester beheert uw investeringsvastgoed op financieel vlak (het innen van de huurgelden), het administratieve beheer (vragen van huurders oplossen en de verhuur zelf) en het technische beheer (boilers met foutmeldingen oplossen, vochtproblemen,... ) Investeren in vastgoed blijft een goede keuze, maar het verhuren van een woning of appartement vraagt tijd en energie…

Digitaal beheer

Bij GVE Immobiliën werken we samen met een nieuwe applicatie Rentio. Deze app maakt het mogelijk om de opvolging van uw onroerend goed op een digitale manier en dus performant te beheren. We onderscheiden 3 verschillende vormen van beheer: administratief, financieel-juridisch en technisch. Huurders krijgen toegang tot de applicatie en kunnen meldingen doen via de app. Hierdoor kunnen wij snel en adequaat uw vastgoed opvolgen. 

Administratief beheer

Ons administratief beheer sluit het dichtst aan bij de klassieke verhuurdienst. We starten uw dossier op, regelen de verhuur en houden de papierwinkel op orde, ook nadat uw huurder is ingetrokken. Zo zorgen we onder andere voor de plaatsbeschrijving, de jaarlijkse opvraging van onderhoudsdocumenten en de afwikkeling van de waarborg. Alle administratieve last valt van uw schouders. 

Financieel en juridisch beheer

GVE Immobiliën zorgt voor de volledige financiële afwikkeling van de verhuur. We onderhouden de communicatie met de bouwgebruikers, bemiddelen waar nodig en handelen eventuele (juridische) disputen af. We controleren de maandelijkse betalingen van huurgelden en de jaarlijkse indexatie. Bij laattijdige betalingen treden we op als bemiddelaar. Bij wanbetaling starten we de passende juridische procedure op.

Technisch beheer

We nemen het technische beheer van uw pand op ons, dan staan we 24/7 voor u klaar. Voor spoedherstellingen zijn we altijd bereikbaar. Naast de uitzonderingen verzorgen we ook het dagelijks onderhoud van uw onroerend goed. We onderwerpen het pand minimaal aan een jaarlijkse controle en zijn uw aanspreekpunt en doorgeefluik bij onderhouds- en herstellingswerken.

GVE Immobiliën adviseert

GVE Immobiliën adviseert

Heeft u vragen omtrent verhuur en rentmeesterschap? GVE Immobiliën biedt u de juiste antwoorden en adequate oplossingen.

  • Bij juridische vragen bezorgen we u eerstelijnsadvies via onze beroepsfederatie.
  • We houden u op de hoogte van nieuwe wetgevingen waaraan uw verhuurpand moet voldoen. We denken ondermeer aan de nieuwe dakisolatieregelgeving, EPC…

Vragen over Rentmeesterschap? Bel ons op 016 56 56 14  en we maken graag tijd vrij om alles te bespreken.

Verwante artikels