Overzicht nieuws

Wat moet er allemaal in de compromis staan bij de verkoop van je woning?

De voorlopige verkoopovereenkomst – ook wel het compromis genoemd is de basis der basissen voor de akte die de notaris straks zal opstellen. De informatie, afspraken en voorwaarden die in het compromis staan, bepalen hoe de akte eruit zal zien. Dus, toch wel belangrijk dat die overeenkomst zo volledig en duidelijk mogelijk is opgesteld.

De koper en verkopers

De koper en verkoper, wie zijn ze en waar wonen ze? Ben je als verkoper niet de enige eigenaar, dan dienen de mede-eigenaars ook hun akkoord te geven. Vergeet hen dus niet te vermelden.

De beschrijving

Omschrijf wat je verkoopt en wat dit precies inhoudt, bijvoorbeeld de vaatwasser en oven blijven staan of er hoort nog een lapje grond bij het huis. En zeker niet te vergeten: het adres, de afmetingen en de kadastrale en stedenbouwkundige info.

De bewoning en mede-eigendom

Wie woont er momenteel in de woning? Indien het huis wordt verhuurd, wordt de koper dan na het verlijden van de akte de nieuwe verhuurder of zal de huurder het pand verlaten? Ongeacht wie er in het huis woont, moet die persoon kunnen aantonen dat het pand verzekerd is. Verkoop je een appartement, dan wil je waarschijnlijk wel graag het geld terug dat je in het reservefonds voor herstellingswerken aan het gebouw hebt gestopt. Daarom kan je het bedrag vermelden dat de koper aan jou hiervoor moet terugbetalen. Geef daarnaast aan dat je hem de statuten van het gebouwbeheer zal bezorgen en info zal geven over de algemene vergadering.

Hoe zit het op technisch vlak

Vermijd paniekmomentjes achteraf en breng een aantal technische aspecten in orde voor je de overeenkomst laat ondertekenen door de kandidaat-koper. Denk bijvoorbeeld aan het EPC, het bodemattest (via OVAM), de keuring van de elektrische installatie, het attest voor je stookolietank, de overstromingsgevoeligheid, de stedenbouwkundige vergunningen … Bij GVE Immobiliën zorgen we voor de opvraging van al de nodige documenten en attesten.

Wat weet je op praktisch vlak

  • Prijs: vermeld de overeengekomen prijs en ook wanneer die moet worden betaald.
  • Voorschot: bij de ondertekening van het compromis wordt er vaak een voorschot betaald door de koper. Noteer hoeveel het afgesproken bedrag is.
  • Kosten: wie staat in voor de kosten, zoals de registratierechten?
  • Timing: wanneer gebeurt de plechtige overhandiging van de sleutels?
  • Erfdienstbaarheid: heeft de buurman of lokale boer recht van doorgang op je grond. Neem dit dan op in het compromis. Altijd sympathiek om de koper hiervan op de hoogte te brengen.

De opschortende voorwaarden

Als verkoper wil je zeker zijn dat je je geld gaat krijgen. Daarom kan jij of de koper een aantal opschortende voorwaarden aan het compromis toevoegen. Een voorbeeld dat we allemaal kennen: het verkrijgen van een lening. Daarbij gaat de verkoop door op voorwaarde dat de koper een lening krijgt (en liefst binnen een bepaalde termijn). Staat de bank de koper geen lening toe, dan heeft hij bijgevolg geen geld om je woning te kopen en vervalt de overeenkomst indien deze clausule werd opgenomen.

De sancties

Als de verkoop niet kan doorgaan, moet je een gepaste straf bedenken. Wat is de eventuele schadevergoeding die moet worden betaald of welke stappen zullen er ondernomen worden?

Wie zijn de notarissen

Vermeld de naam van jouw notaris en die van de notaris van de koper.

De bijlagen

Voeg bewijzen toe van de dingen die je in de compromis hebt opgenomen, zoals het energieprestatiecertificaat, een kopie van de eigendomsakte, de stedenbouwkundige vergunning, het bodemattest, indien van toepassing het keuringsattest van de stookolietank, …

Bron: Notaris.be

We helpen onze klanten altijd van schatting over compromis tot en met akte

We helpen onze klanten altijd van waardebepaling, marketing, huisbezoeken en compromis tot en met de akte

Als je via GVE Immobiliën je woning verkoopt, maken we altijd het compromis voor je op. We laten ook altijd dit exemplaar nalezen door je notaris naar keuze. Op die manier bespaar je je achteraf de narigheden van ontbrekende bepalingen in het document. 

Voor de meesten is de aankoop of verkoop van hun woning de eerste keer. Daarom helpen we ok geïnteresseerden in je woning met een correct bod formulier op te stellen. Dit komt ten goede voor de koper alsook de verkoper. 

Vragen over dit artikel?

Wat staat er allemaal in een compromis?
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

Verwante artikels