Overzicht nieuws

DUBBEL FISCAAL VOORDEEL VOOR INVESTEERDERS

Terwijl de woonbonus voor eigen woningen in 2020 werd afgeschaft, bleven de fiscale voordelen voor tweede eigendommen bestaan. Deze situatie ontstond door de verdeling van bevoegdheden in België: de eigen woning valt onder gewestelijke regelgeving, terwijl de federale overheid verantwoordelijk is voor de fiscaliteit van tweede eigendommen. Hierdoor hebben jonge kopers van hun eerste woning geen fiscaal voordeel meer, terwijl investeerders dat nog wel hebben.

De voordelen voor investeerders omvatten:

  • Intrestaftrek: De rente op leningen voor tweede eigendommen mag worden afgetrokken van het onroerend inkomen dat die eigendommen genereren, wat resulteert in lagere belastingen.
  • Lange termijnsparen: Kapitaalaflossingen van leningen voor tweede eigendommen kunnen, tot €2.350 per persoon in de "fiscale korf" worden opgenomen, met een belastingvermindering van 32,10% als onderdeel van langetermijnsparen.

Bij het verhuren van een tweede eigendom wordt dit belast in de personenbelasting op basis van het kadastraal inkomen (KI). Het ontvangen huurbedrag is hierbij niet relevant. Het fictieve inkomen, gebaseerd op een formule gekoppeld aan het KI, wordt toegevoegd aan uw andere inkomsten, vaak in de hoogste belastingschijf (50% + gemeentebelasting).Bij het lenen voor een tweede eigendom, zoals een appartement of huis, kunnen aanzienlijke belastingvoordelen worden benut:

Vanaf 2024 wordt het fiscale voordeel voor lange termijnsparen voor tweede eigendommen afgeschaft, maar intrestaftrek blijft bestaan. Leningen afgesloten in 2023 behouden nog wel het voordeel gedurende de gehele looptijd.

Ontdek al onze nieuwbouwprojecten

Ontdek al onze nieuwbouwprojecten

Ontdek al onze nieuwbouwprojecten in Leuven, Bertem, Wilsele, Heverlee, Zoutleeuw en Herselt. We maken graag tijd vrij in ons kantoor om de verschillende projecten te overlopen. Bij projecten die reeds klaar zijn, is het mogelijk om de appartementen te gaan bezoeken.

“In 2023 nog een lening afsluiten voor een tweede eigendom kan u nog belastingvoordelen opleveren voor de volledige looptijd van de lening, ondanks de gewijzigde wetgeving. Dit is ideale fiscale planning op lange termijn”

Verwante artikels