Overzicht nieuws

Huurprijs indexeren

Bij de opmaak van een huurcontract spreken de huurder en verhuurder een huurprijs af die de hele looptijd van het contract geldig blijft. Als verhuurder mag u jaarlijks de huur wel indexeren. Maar hoe doet u dat precies?

Je mag de huurprijs één maal per jaar indexeren en dit op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, tenzij de indexering uitdrukkelijk werd uitgesloten.

De indexatie gebeurt niet automatisch, maar moet door de belanghebbende partij (meestal de verhuurder) schriftelijk worden gevraagd. De aanpassing van de huurprijs kan ten hoogste drie maanden terugwerken vanaf het verzoek tot indexatie.
De aanpassing geschiedt op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex en volgens onderstaande formule:
geïndexeerde huur = (basishuurprijs x nieuwe index) / aanvangsindex
basishuurprijs = huurprijs exclusief kosten/lasten
aanvangsindex = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van ondertekening van de huurovereenkomst, tenzij bij huurovereenkomsten ondertekend in Vlaanderen na 31.12.2018: in dat geval voorziet het Vlaams Woninghuurdecreet immers dat de aanvangsindex = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van inwerkingtreding van de huurovereenkomst
nieuwe index = gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand van de verjaardag van inwerkingtreding van de huurovereenkomst
De indexcijfers zijn raadpleegbaar via de website van de FOD Economie.
Afbeelding

Wil je je huis of appartement verhuren? 

Contacteer ons voor een eerste gesprek en een gratis waardebepaling.

Bij de verhuur van je woning ontzorgen we je volledig in heel het proces. We geven daarnaast altijd het gepaste advies en bekijken al de juridische zaken om zo de verhuur voor al de partijen vlot en transparant te laten verlopen. Bij rentmeesterschap gaan we nog een stapje verder, zodat we ook na de verhuur alles blijven managen.

016 56 56 14 | info@immogve.be

Kantoor Leuven | Dirk Boutslaan 4
Kantoor Bertem | Tervuursesteenweg 206
Kantoor Tienen | Goossensvet 1A

Verwante artikels