Overzicht nieuws

Meerwaardebelasting?

Gezien de prijzen van huizen en gronden door de jaren heen stijgen, zal je bij de verkoop ervan een meerwaarde kunnen realiseren. Wanneer is er sprake van een meerwaardebelasting bij de verkoop van je huis of grond?

Huizen

In sommige gevallen zal je belast worden op die meerwaarde. Of je belastingen moet betalen op de meerwaarde of niet hangt af van type onroerend goed en de termijn waarbinnen het onroerend goed is verkocht.

Als je binnen een termijn van vijf jaar na aankoop een pand  terug verkoopt met winst, zal je mogelijks belast worden op deze meerwaarde.

Als referentieperiode om deze termijn van vijf jaar te berekenen, wordt rekening gehouden met de data van de notariƫle aan- en verkoopakten van het pand. In het geval van nieuwbouw, wordt er rekening gehouden met de datum van eerste ingebruikname of verhuring van de woning.

Deze meerwaardebelasting bedraagt 16,5 % - te verhogen met de gemeentebelasting.  De belasting zal van toepassing zijn op het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Maar er zal wel rekening gehouden worden met verschillende parameters om deze berekening te maken. 

 • De verkoopprijs zal verminderd worden met de verkoopkosten  (het ereloon van de vastgoedmakelaar, de kosten van de advertenties).

 • De aankoopprijs zal verlaagd worden met vergoedingen die eventueel verkregen werden ingevolge schade aan de woning.
 • De aankoopprijs zal verhoogd worden met een forfaitair kostenpercentage van 25% op de aankoopprijs of met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) indien deze meer bedroegen dan 25% op de aankoopprijs.
 • 5% op de aankoopprijs per verlopen jaar sinds de aankoop.
 • De kosten van de werken die werden uitgevoerd en waarvan een factuur voorhanden is van een geregistreerd aannemer.


Afbeelding

Wil je je woning of grond verkopen?

Contacteer ons voor een eerste gesprek en een gratis schatting. 

Bij de verkoop van je grond of woning ontzorgen we je volledig in heel het proces tot en met de akte bij de notaris. We geven daarnaast altijd het gepaste advies en bekijken al de juridische zaken om zo de verkoop voor al de partijen vlot en transparant te laten verlopen.

016 56 56 14 | info@immogve.be

Kantoor Leuven | Dirk Boutslaan 4
Kantoor Bertem | Tervuursesteenweg 206
Kantoor Tienen | Goossensvet 1A

Gronden

Ook als je een grond verkoopt met winst binnen een bepaalde termijn, zal je mogelijks belast worden op deze meerwaarde. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee termijnen:

 • de grond wordt verkocht binnen de vijf jaar na aankoop, in dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 33%, te vermeerderen met de gemeentebelasting
 • de grond wordt verkocht tussen het vijfde en achtste jaar na aankoop, in dat geval zal de meerwaarde belast worden aan een tarief van 16,5%, te vermeerderen met de gemeentebelasting

Ook een bebouwd stuk grond kan in aanmerking komen voor dergelijke meerwaardebelasting. Indien immers de waarde van het onroerend goed dat gebouwd is op de grond minder dan 30% vertegenwoordigt van de totaal betaalde prijs, zal men dit niet als gebouw, maar als grond beschouwen.

De geschonken gebouwen en gronden

Ook de meerwaarde op de verkoop van een geschonken woning of grond kan worden belast indien deze verkoop doorgaat binnen de drie jaar na de schenking. Dit op voorwaarde dat de schenker:
 • de woning in de periode van vijf jaar voor de verkoop had aangekocht
 • de grond in de periode van acht jaar voor de verkoop had aangekocht
Het bebouwen van een geschonken grond ontsnapt daarenboven ook niet aan de meerwaardebelasting. Zo zal je in dit geval worden belast op de meerwaarde indien:
 • de bouwwerken gestart zijn binnen de vijf jaar na de verkrijging van de grond door de belastingplichtige of de schenker
 • het geheel vervreemd wordt binnen de vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw
 • het geheel vervreemd wordt binnen de vijf jaar na de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw

Als referentiepunt zal men de waarde van het goed nemen zoals opgenomen in de schenkingsakte.

Geen meerwaardebelasting

Zoals steeds, zijn er een aantal gevallen waarin deze regeling niet geldt en er dus geen meerwaardebelasting verschuldigd is. Dit is meer in het bijzonder het geval bij verkoop van:
 • de eigen gezinswoning. Voorwaarde is wel dat de verkoper de woning gedurende een ononderbroken periode van minstens 12 maanden - waarvan minstens 6 maanden binnen de periode van 12 maanden voor de verkoop - effectief bewoond heeft.
 • een woning of grond die werd verworven via een erfenis. In dat geval zal je weliswaar wel bijkomende successierechten betalen als je het goed binnen de twee jaar na overlijden verkoopt aan een hogere prijs dan deze die werd opgenomen in de aangifte van de nalatenschap.
 • onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen en personen die onder bewindvoering staan.

Verwante artikels