Overzicht nieuws

Welke attesten moet ik allemaal hebben bij de verkoop van mijn woning?

De regelgeving bepaalt dat sommige documenten verplicht aanwezig moeten zijn wanneer een onroerend goed verkocht wordt. Het ontbreken van deze documenten kan zware gevolgen hebben voor de verkoopovereenkomst. Een verkoopovereenkomst zou dan immers vernietigd kunnen worden.

Bij de verkoop van uw woning, zorgt GVE Immobiliën altijd voor het aanvragen en verzamelen van deze documenten. Check hieronder over welke documenten en attesten het gaat.

Eigendomstitel of notariële aankoopakte

Het origineel wordt bewaard bij de notaris die destijds de eigendomsakte van uw woning opmaakte. In geval je de naam van de notaris niet meer kent, kan je terecht bij het registratiekantoor van je provincie.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hier EPB genoemd) is het per wooneenheid verplicht om een energieprestatiecertificaat te voorzien bij verkoop van woningen, appartementen, etc. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vernieuwd energieprestatiecertificaat verplicht wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

Een keuringsattest van je elektrische installatie

Je laat met een keuringsattest van de elektrische installatie aan de koper weten of alle elektrische installaties gekeurd werden en of ze al dan niet in orde zijn. De keuring moet gebeuren door een erkend organisme. Deze keuring gebeurt op basis van het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). Het attest blijft 25 jaar geldig, op voorwaarde dat er gedurende deze periode geen fundamentele ingrepen aan de elektrische installatie plaatsvinden. 

Als je een negatief attest voorlegt, weet de potentiële koper dat hij of zij 18 maanden de tijd heeft om de elektriciteit in orde te brengen. Je kan dit door een deskundige laten berekenen. Wij sturen graag een expert jouw richting uit.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Zowel in het Vlaams als in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hier EPB genoemd) is het per wooneenheid verplicht om een energieprestatiecertificaat te voorzien bij verkoop van woningen, appartementen, etc. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een vernieuwd energieprestatiecertificaat verplicht wanneer de eigenaar werken heeft uitgevoerd die een invloed hebben op de energieprestatie van de woning.

Het certificaat is in principe 10 jaar geldig en moet steeds in de publiciteit van het te verkopen pand vermeld worden. Voor het EPC-certificaat kan u terecht bij een erkend keuringsorganisme. Wij sturen graag een expert jouw richting uit.

Bij een nieuwbouw (bouwaanvraag vanaf 2006) in Vlaanderen moet in de vastgoedadvertentie ook nog het E-peil van de woning vermeld worden. Dat E-peil geeft weer of de woning voldoet aan de eisen van de energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw. In Wallonië en in Brussel is de regelgeving gelijkaardig, maar maakt men gebruik van een andere benaming, namelijk het PEB.

Een bodemattest

Je bewijst hiermee dat de bodem waar de woning op gebouwd is al dan niet verontreinigd is. Vraag dit attest aan via je notaris of via OVAM.

Postinterventiedossier

Is het huis na mei 2001 gebouwd of gerenoveerd door een aannemer? Dan heb je een document nodig dat alle technische gegevens verschaft over de structuur en de materialen van de woning. Dat wil zeggen, alle offertes, facturen, lastenboek, foto’s, enz. Het postinterventiedossier of PID vraag je aan de aannemer die renovaties heeft uitgevoerd aan je woning of aan je bouwheer.

Stedenbouwkundig uittreksel

Dit is een garantie voor de koper dat alle vergunningen voor je woning zijn aangevraagd, dat er geen bouwovertredingen zijn gemaakt en of er een dagvaarding werd uitgebracht. Je kan dit best net voor de verkoop aanvragen bij je gemeente of notaris aangezien dit document minder dan een jaar oud moet zijn bij verkoop.

Uittreksel van het kadaster

Dit bevat de gegevens van de eigenaar, de aard van het pand (appartement, villa, kantoor,…), het perceelnummer en -oppervlakte, het bouwjaar en het kadastraal inkomen. Het kadastraal plan geeft je een zicht van de grenzen van je perceel en de verschillende constructies. Beiden kunnen aangevraagd worden bij het kadaster.

Certificaat van de eventuele stookolietank

Het is niet verplicht om een keuringsattest te laten opmaken van de centrale verwarming of stookolie- of mazouttank bij de verkoop van een woning. Je moet wel voldoen aan de verplichtingen voor onderhoud en kwaliteit van de stookolietanks en de laatste attesten en rapporten bij de verkoop kunnen voorleggen. Voor ondergrondse tanks zijn er andere regels dan voor bovengrondse tanks. Ook de grootte van de tank speelt een rol.

Overstromingsgevoeligheid/ waterparagraaf

In Vlaanderen ben je verplicht om aan de koper informatie mee te delen over het risico op overstroming. Je kan deze documenten makkelijk vinden via het geoloket.

Asbestattest

Vanaf 23 november 2022 moet er bij elke overdracht van een pand gebouwd voor 2001 een asbestattest overhandigd worden aan de koper. Lees hier meer over dit nieuwe asbestattest.

Vastgoedkennis in Vlaams-Brabant

Vastgoedkennis in Vlaams-Brabant

Vastgoed verkopen is onze passie. We helpen je graag verder bij de verkoop van uw woning en ontzorgen u vanaf de waardebepaling tot aan de akte. Contacteer ons geheel vrijblijvend voor een gratis waardebepaling van uw pand, inclusief advies en marketingplan via 016 56 56 14 of info@immogve.be.

Met 10 jaar ervaring kunnen we onszelf ook moeilijk nog groentjes in het vak noemen. In onze regio, de geografische driehoek tussen Brussel, Leuven en Tienen, hebben we onze knowhow ondertussen stevig onderbouwd. Verankerd in 3 kantoren op Vlaams-Brabantse topliggingen staan er honderden succesvolle transacties op onze teller en vertegenwoordigen we een dynamische portefeuille van een 100-tal hoogwaardige eigendommen, op elk gegeven moment. 

Verwante artikels