Overzicht nieuws

Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen

Vanaf 2023 renovatieverplichting voor residentiële gebouwen. Deze verplichting verandert het een en ander voor zowel kopers als verkopers. Wat verandert er en wat betekent dit voor u?
D is de norm

D is de norm

In het jaar 2022 voerde Vlaanderen al een renovatieverplichting in voor niet-residentiële gebouwen bij een notariële overdracht in volle eigendom. Nieuwe eigenaars van gebouwen met energielabel D, E of F moeten binnen de vijf jaar de nodige ingrepen uitvoeren om ten minste energielabel C te halen.

Nu wil Vlaanderen een versnelling hoger schakelen en daarom breidt ze vanaf 2023 de regeling uit naar residentiële gebouwen, oftewel eengezinswoningen en appartementen. Deze moeten binnen de vijf jaar energielabel D halen.

Ook als u één appartement overdraagt binnen een gebouw met mede-eigendom, en de andere appartementen veranderen niet van eigenaar, geldt de renovatieverplichting. Belangrijk hierbij is dat ook gemeenschappelijke delen van het gebouw deel kunnen uitmaken van de nodige renovaties. Woongebouwen die als beschermd monument deel uitmaken van een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht, vallen niet onder de renovatieverplichting. Ook woningen die voorkomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed, zijn vrijgesteld.

De uitbreiding geldt overigens ook voor ‘niet-residentiële eenheden’, dit zijn kleine eenheden zoals een kantoor of handelszaak in een gebouw waarvan de bruikbare vloeroppervlakte niet groter mag zijn dan 500 m². Ook voor deze eenheden is energielabel D het streefdoel.

De verplichting geldt bij een notariële overdracht in volle eigendom, het vestigen van een opstalrecht of het vestigen van een erfpacht. Bij een overdracht van aandelen, een erfenis of andere soorten overdracht geldt de verplichting niet.

Ik draag een residentie over

Draagt u vanaf 2023 een eengezinswoning of appartement met energielabel E of F over in volle eigendom? Dan heeft u een informatieplicht. Zowel in de publiciteit als in de onderhandse verkoopovereenkomst moet u duidelijk maken dat er renovatieverplichtingen (kunnen) gelden. Onze adviseurs bekijken samen met u hoe u hierover het best communiceert en welke impact dit heeft op de waarde van uw eigendom.

Ik word een nieuwe eigenaar

Wordt u vanaf 2023 de nieuwe eigenaar van een eengezinswoning of appartement met energielabel E of F? Dan moet u binnen de vijf jaar de nodige renovatiewerken uitvoeren om ten minste energielabel C te bekomen. Elementen in de woning die u gaat slopen binnen deze termijn, vallen buiten de renovatieverplichting, net als tijdelijke constructies die u minder dan twee jaar in gebruik zult nemen. Voor de opmaak van een EPC kunt u te rade bij een energiedeskundige type A of neem contact op met ons GVE kantoor. Wij helpen u graag verder.

Hoe bekostig ik een renovatie?

U kunt voor energierenovaties - naast andere financieringsmechanismen - een renovatiekrediet bekomen. Dit krediet sluit u af samen met het hypothecair krediet, en dient specifiek om een slechte energieprestatie aanzienlijk te verbeteren. Afhankelijk van het beoogde energielabel (A, B, C of D) kunt u een bedrag ontlenen bij de kredietgever: des te hoger uw ambitieniveau, des te hoger het maximale ontleningsbedrag. Bijvoorbeeld: als u met renovatiewerken in een eengezinswoning EPC-label B ambieert, kunt u tot € 30.000 aan renovatiekrediet ontlenen (zie afbeelding).

Tot nu toe was dit een renteloos renovatiekrediet, maar vanaf 2023 wordt dit een renovatiekrediet met rentesubsidie. De rentesubsidie die u ontvangt, hangt ook af van uw ambitieniveau. Stel dat u een renovatie beoogt om EPC-label C te behalen. Dan ontvangt u een rentesubsidie van 2,5%. Als de kredietgever een krediet aan een rente van 2,5% verleent, wordt uw rente dus integraal terugbetaald. Is de rente van het krediet lager dan de rentesubsidie, ontvangt u zelfs meer (zie afbeelding). Meer info over het renovatiekrediet vindt u hier.

Hoe ambitieus renoveer ik?

Hoe ambitieus u renoveert vóór of ná een overdracht, hangt af van verschillende elementen, niet in het minst uw beschikbare budget. Neem zeker in overweging dat energielabel D niet het eindpunt is. Vlaanderen heeft een langetermijnpad uitgestippeld waarbij iedere woning of appartement label A heeft tegen 2050. De volgende jaren komen er dan ook steeds scherpere tussentijdse doelen, die onvermijdelijk een impact zullen hebben op de waarde van het gebouw.

Wenst u meer info over de renovatieverplichting? Maak een afspraak bij één van onze adviseurs via 016 56 56 14 en wij leveren u graag advies op maat. Meer info vindt u alvast ook op de website van de Vlaamse Overheid.

Deze blog beoogt een algemene toelichting te geven, en vormt geenszins een sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden.

Vragen over dit artikel?

Renovatieverplichting voor residentiële gebouwen
U moet uw voornaam invullen.
U moet uw naam invullen.
U moet uw e-mail invullen.
U moet uw telefoon/GSM invullen.
U moet akkoord gaan met onze algemene voorwaarden.

Verwante artikels