Overzicht nieuws

Voorlopige oplevering volgens de Wet-Breyne

Het doel van de wet-Breyne is om de belangen van de consument te beschermen en ervoor te zorgen dat nieuwbouw gebouwen voldoen aan de overeengekomen specificaties en kwaliteitsnormen. De wet legt een aantal procedures en verplichtingen op, waaronder de voorlopige oplevering van het gebouw.

Hier zijn de stappen die betrokken zijn bij de voorlopige oplevering volgens de Wet-Breyne:

1. Aanvraag voor voorlopige oplevering:

De aannemer of projectontwikkelaar moet de koper schriftelijk op de hoogte brengen van de mogelijkheid om de voorlopige oplevering aan te vragen.

2. Verzoek om voorlopige oplevering:

De koper dient een schriftelijk verzoek in voor de voorlopige oplevering van het gebouw bij de aannemer of projectontwikkelaar. Dit verzoek moet gebeuren wanneer het gebouw als voltooid wordt beschouwd volgens de overeenkomst.

3. Inspectie van het gebouw:
• Na ontvangst van het verzoek om voorlopige oplevering, wordt er een inspectie gepland waarbij de koper, de aannemer of projectontwikkelaar, en eventueel een architect aanwezig zijn.
• Tijdens de inspectie wordt het gebouw grondig geïnspecteerd om eventuele gebreken of tekortkomingen te identificeren.
4. Opstellen van een proces-verbaal:
• Na de inspectie wordt er een proces-verbaal opgesteld waarin alle vastgestelde gebreken en tekortkomingen worden gedocumenteerd.
• Het proces-verbaal bevat ook een lijst van de punten die nog moeten worden afgewerkt of hersteld door de aannemer of projectontwikkelaar.
5. Termijn voor herstel:
• De aannemer of projectontwikkelaar krijgt een redelijke termijn (meestal 60 dagen) om de geïdentificeerde gebreken en tekortkomingen te herstellen.
6. Tweede inspectie:
• Na afloop van de herstelperiode volgt er een tweede inspectie om te controleren of alle problemen zijn verholpen en het gebouw aanvaardbaar is.
7. Goedkeuring en voorlopige oplevering:
• Als de koper tevreden is met het resultaat van de herstelwerkzaamheden, wordt het gebouw voorlopig opgeleverd.
• De koper en de aannemer of projectontwikkelaar ondertekenen een document waarin de voorlopige oplevering wordt bevestigd.
8. Betaling van het resterende saldo:

• Na de voorlopige oplevering moet de koper het resterende saldo van de koopprijs betalen aan de aannemer of projectontwikkelaar.

Als er geschillen ontstaan tijdens het proces van voorlopige oplevering, kunnen deze worden voorgelegd aan de rechtbank voor verdere oplossing.  

Verwante artikels